Pizza och Pop

09 Maj 2019, 19:00 - 20:15
Kom och njuta av både pizza och popmusik i körarrangemang. Närmare information senare!

Plats
Björkhem
Vandaforsvägen 4
01670 Vanda

Arrangör
Helsingebygdens kör