Klicka på ikonen ovan för att komma till körens Instagramsida

HBK 120 år

31.01.2016 kl. 15:36
Helsingebygdens kör firar sitt 120-årsjubileum hela året 2016.

Vårterminen har kört igång med övning till körens 120-årsjubileumskonsert men även till den kommande sommarens FSSMF sångfest i Karleby.

Kören vill kontinuerligt utveckla sin verksamhet och för att få höra koristernas idéer, förslag och åsikter ordnades en Vin och visioner-kväll för andra gången. Körens styrelse har under jullovet haft ett långt planeringsmöte där blicken fördes redan några år framåt. Även dessa planer diskuterades med hela kören under Vin och visioner-kvällen.

Körläger kommer kören att ha även i år i mars, denna gång styr vi kosan till Vichtis till Enä-Seppä.

Jubileumskonsertens repertoar börjar så småningom forma sig i dirigenten Kristian Nymans huvud och koristerna får spännande noter framför sig på varje övning som kommer.

Nu är det bara att tuta och köra. Följ med vår verksamhet under jubileumsåret, här på hemsidan och på körens facebooksida!

Nina Knuters