Kontaktuppgifter

Helsingebygdens kör
Konungsvägen 2
01300 Vanda
helsingebygdenskor@gmail.com

Funktionärer

Ordförande Nina Knuters
tfn 050 5330 400
nina.knuters@gmail.com

Dirigent Emmi Saulamaa
tfn 040 1431 371
 

Informatör Marjariitta Mandell

tfn 040 515 7037
marjariitta.mandell@gmail.com

Stämledare

Sopran tf. Lisbeth Lärka

Alt Marjariitta Mandell
tfn 040 515 7037

Tenor Markku Lehikonen
tfn 045 1212 177

Bas Jan Halmén
tfn 050 3840 110