Kontaktuppgifter

Helsingebygdens kör
Konungsvägen 2
01300 Vanda
helsingebygdenskor@gmail.com

Funktionärer

Ordförande Nina Knuters
tfn 050 5330 400
nina.knuters@gmail.com

Dirigent 
Marcus Söderström
 
Informatör Marjariitta Mandell

tfn 040 515 7037
marjariitta.mandell@gmail.com

Stämledare

Sopran Anu Haapalehto

Alt Catarina Ekström
 

Tenor Markku Lehikonen
tfn 045 1212 177

Bas Jan Halmén
tfn 050 3840 110