Kontaktuppgifter

Helsingebygdens kör
Konungsvägen 2
01300 Vanda
info(at)hbk.fi

Funktionärer

Ordförande Magnus Björkvall
tfn 040 5708 900
m.bjorkvall(at)kolumbus.fi

Dirigent Kristian Nyman
tfn 050 5145 036
kmhn77(at)gmail.com
 

Sekreterare Nina Knuters
sekreteraren(at)hbk.fi

Informatör Liisa Karvinen
info(at)hbk.fi

Stämledare

Sopran Liisa Karvinen
tfn 050 4101 965

Alt Leena Soini
tfn 050 5820 477

Tenor Markku Lehikonen
tfn 045 1212 177

Bas Jan Halmén
tfn 050 3840 110