Helsingebygdens kör

Helsingebygdens kör är grundad år 1896 och firade 2016 sitt 120 års jubileumsår. Körens  målsättning att erbjuda sångarna möjlighet att individuellt förkovra sej som körsångare samt erbjuda en stimulerande social miljö.

Kören har under olika dirigenter framfört omfattande repertoarer av både sakral och profan musik. Repertoaren har varierat allt från Mozarts stora c-moll mässa, Sibelius, teaterproduktionen Va' i Helsinge, storprojektet Bondbröllop till film- och musikalmusik. Kören har dirigerats åren 1966-1996 av Per Snickars, åren 1996-2012 av Håkan Wikman, året 2012- 2013 av Henrico Stewen, åren 2013 - 2017 av Kristian Nyman och vårterminen 2018 av Tomas Takolander.  Körens nya dirigent från och med hösten 2018 är  Emmi Saulamaa.
 
Helsingebygdens kör gör körresor av olika slag till olika länder i Norden och i Europa. Kören deltog hösten 2017 i körtävlingen Canta al Mar i Spanien. Kören deltar i FSSMFs sångfester och har deltagit även i körfestivalen i Vasa.
 
HBKs verksamhet byggs upp kring årligen återkommande traditionella evenemang.

Körens traditionella julkonsert i Helsinge kyrka S:t Lars är en viktig tradition i många vandabors julfirande. Helsingebygdens kör vill hålla ringleks traditionen levande genom att regelbundet ordna familje evenemanget "Sång och dans kring granen". Kören ger årligen även en vårkonsert. Körens repertoar utvidgas och utvecklas kontinuerligt. Helsingebygdens kör övar torsdagkvällar på föreningshuset Helsinggård i Dickursby.