Helsingebygdens kör

Helsingebygdens kör är grundad år 1896 och firade år 2021 sitt 125 års jubileumsår. Körens  målsättning är att erbjuda en möjlighet till kvalitativ körsång i en svensk miljö över språkgränserna med lockande och välorganiserad verksamhet.

Kören har under olika dirigenter framfört omfattande repertoarer av både sakral och profan musik. Repertoaren har varierat allt från Mozarts stora c-moll mässa, Sibelius, teaterproduktionen Va' i Helsinge, storprojektet Bondbröllop till film- och musikalmusik. Kören har dirigerats åren 1966-1996 av Per Snickars, åren 1996-2006/ 2008-2012 av Håkan Wikman, året 2007 av Pertti Rasilainen, höstterminen 2012- vårterminen 2013 av Henrico Stewen, åren 2013 - 2017 av Kristian Nyman, vårterminen 2018 av Tomas Takolander, hösten 2018 till våren 2022 av Emmi Saulamaa, Kirsi Tunkkari hösten 2021 till mars 2022 och under hösten 2022 dirigerades kören av Laura Renvall. Fr.o.m. våren 2023 dirigeras kören av Marcus Söderström.
 
Helsingebygdens kör gör körresor av olika slag till olika länder i Norden och i Europa. Kören deltog hösten 2017 i körtävlingen Canta al Mar i Spanien. Kören deltar i FSSMFs sångfester och har deltagit även i körfestivalen i Vasa.
 
HBKs verksamhet byggs upp kring årligen återkommande traditionella evenemang.

Körens traditionella julkonsert i Helsinge kyrka S:t Lars är en viktig tradition i många vandabors julfirande. Helsingebygdens kör vill hålla ringleks traditionen levande genom att regelbundet ordna familje evenemanget "Sång och dans kring granen". Kören ger årligen även en vårkonsert. Körens repertoar utvidgas och utvecklas kontinuerligt. Helsingebygdens kör övar torsdagkvällar på föreningshuset Helsinggård i Dickursby.