Dirigenten

 

Kören dirigeras fr.o.m. våren 2023 av Marcus Söderström

Marcus "Macke" Söderström är en musiker bosatt i Helsingfors. Han har jobbat med ett flertal körer genom åren, både som dirigent och som pianist. Han ledde Jakobstads Sångarbröder åren 2002-2019 och Betaniakören 2013-2019. Efter sin flytt till Nyland hösten -19 har han varit dirigent för Nordsjö Sångkör och för Ekenäs Manskör, av vilka han fortfarande leder den sistnämnda. Vid sidan om sitt dirigerande jobbar  Macke som musiklärare och pianolärare i Helsingfors och i Esbo. Jazz, gospel och soul är musikstilar som alltid legat honom varmt om hjärtat.