Dirigenten

Kören dirigeras hösten 2022 av Laura Renvall

Laura Renvall (f. 1994) avslutar sina magisterstudier i Sibelius- Akademin med musikpedagogik som huvudämne. I sina magisterstudier har hon fördjupat sig i körledning under sina lärare Jani Siven och Heikki Liimola.