Administration

HBK:s styrelse har under en lång tid reviderat körens verksamhetsorganisering ordentligt. Tydliga arbetsfält har fastställt och ett stort antal löpande ärenden har listats upp.

Administrationens kärna är körens styrelse. Dit hör ordförande, vice ordförande, sekreterare, ekonom, "praktikant", "socialist" och kommunikations ansvarig.

Styrelsen följer upp att organiseringen av verksamheten fungerar och att funktionärerna utför sina uppdrag till allmän belåtenhet.

Utöver dessa har kören ett stort antal funktionärer som har styrelsens förtroende att agera så, att man i så hög utsträckning som möjligt kan lösa sina arbetsuppgifter på egen hand.

 

Körens Styrelse 2023 med dirigenten Marcus Söderstöm

Foto Juho Myllymäki