Sångare

Helsingebygdens kör har vårterminen 2020 haft 28 st sångare.

 Intresserad av insjungning? Kontakta då körens ordförande eller dirigent.

Varje medlem fyller en viktig funktion i kören. Varje sångare har sin egen ställning och plats i kören som instrument. Sångarnas övningsnärvaro är nu berömvärt hög, just mycket tack vare betoningen av den enskilda sångarens roll i kören. I körens regelbundna övningsarbete är det viktigt för varje sångare att inse att eftersom man blivit intagen som sångare i HBK upptar man även en plats och bör vara beredd att arbeta för att fylla platsen efter bästa förmåga.

Sopraner

 1. Päivi Bäckman
 2. Nina Elmgren
 3. Ira Grönlund
 4. Anita Karlsson
 5. Liisa Karvinen
 6. Lisbeth Lärka
 7. Heidi Meling
 8. Harriet Mustonen
 9. Hannah Seger-Liukko
 10. Tuula Vilva  

Altar

 1. Catarina Ekström
 2. Siv Feodoroff
 3. Janina Hannelius
 4. Nina Knuters
 5. Sara Koskinen
 6. Marjariitta Mandell
 7. Leena Soini
 8. Viveka Wikström
 9. Karin Åhman  

Basar

 1. Jan Backlund
 2. Magnus Björkvall
 3. Mårten Björkvall
 4. Sixten Granroth
 5. Jan Halmén
 6. Sami Koivusaari
 7. Christer Tarvonen  

Tenorer

 1. Jarl Eklund
 2. Patrik Karlsson
 3. Markku Lehikoinen
 4. Rami Meling