HBKs Historik

Helsingebygdens kör firade sitt 110 års jubileum år 2006.

I samband med jubileet gav kören ut en omfattande historik över 110 år av körsång i  Helsingebygden. Historiken har sammanställts av körens dåvarande dirigent Håkan Wikman.

Boken heter Cirkeln är sluten och innehåller ett omfattande bildmaterialöver körens verksamhet. Boken kostar 20 euro och kan beställas av körens sekreterare.