Laura Renvall 

Laura Renvall dirigerade Helsingebygdens kör hösten 2022.
 
Under Lauras ledning gjorde kören sitt första pop-up uppträdande, i Dixi. Laura ledde övningar med ung iver och både kören och, med Lauras egna ord, även dirigenten lärde sig mycket under den gemensamma tiden.

Kirsi Tunkkari 

Kirsi Tunkkari dirigerade Helsingebygdens kör hösten 2021 fram till april 2022.

Under Kirsis ledning utvecklade kören sig sångtekniskt. Även Kirsi använde av rörelse under övningarna och "torsdags disco" hade kommit för att stanna. Kirsi ledde kören på körens 125 års jubileumskonsert endast med några månaders bekantskap av kören. Kören hade glädjen att få sjunga även Kirsis egna arr. 

 

Emmi Saulamaa  

Emmi Saulamaa dirigerade Helsingebygdens kör 2018- 2022 (moderskapsledig hösten 2021 fram till april 2022).

Under Emmis ledning blev körens övningar mångsidigare med t.ex. rörelse. Emmi hämtade med sig sprudlande energi och fick kören att vakna. Trots Covid-19 pandemin höll Emmi kören i farten hela tiden med bl.a. distansövningar via Zoom. Kören gjorde några egna virtualkör projekt för att hålla motivationen uppe. Kören fick under Emmis ledning även sjunga sånger som Emmi själv arrat. 

 

Tomas Takolander 

Tomas Takolander dirigerade Helsingebygdens kör vårterminen 2018

Under Tomas ledning fick kören bekanta sig med folkvisor och folkviseaktiga sånger. Kören fick sjunga även sånger arrangerade av Tomas själv.

 


Kristian Nyman 

Kristian Nyman dirigerade Helsingebygdens kör åren 2013-2017

Under Kristians ledning sjöng kören väldigt varierande repertoar allt från klassisk körmusik till poppigare filmmusik. Kören deltog i sin första utomlands tävling med Kristian som dirigent.

 


Henrico Stewen  

Henrico Stewen dirigerade Helsingebygdens kör 2012- 2013.

Under Henricos ledning framförde kören ett Evert Taube projekt tillsammans med Kent Sjöman, Pentti Hildén och Juha Mäntylä. HBK var på turné till Ingå och Ekenäs med konserthelheten.


Håkan Wikman

Håkan Wikman dirigerade Helsingebygdens kör åren 1996- 2012 (ledig år 2007).

Under ledning av Håkan framförde kören bl.a. Mozarts stora c-mollmässa, de moderna mässorna Mässa för en sårad jord, Stenens lovsång och Mässa i staden. Under Håkans ledning hade HBK även stora produktioner såsom Va´i Helsinge och Bondbröllop. Håkan vågade sig att föra kören på nya äventyr med en pop- och rockkonsert Kärleksaffären...med HBK och både publiken och koristerna blev förälskade.


Pertti Rasilainen

Pertti Rasilainen dirigerade Helsingebygdens kör under året 2007.

Under Perttis ledning framförde HBK W.A. Mozarts Messe in C dur, KV 66 “Dominicusmesse” i samarbete med Bulevardens kammarmusiksällskap med Alf Nybo som dirigent och 4 solister av vilka bassolisten var Pertti. Konserten framfördes i Helsingfors och i Vanda.


Per Snickars  

Per Snickars är Helsingebygdens körs mest långvariga dirigent. Han dirigerade kören åren 1966-1996.

Under ledning av Per Snickars har kören framfört bl.a. Händels Messias, Haydns Skapelsen, Mendelssohns Lobgesang samt med mässor av Mozart.

Per Snickars var körens hedersdirigent sedan år 1996 till sin död 2015.

 

HBK:s dirigenter 1896- 1966

1946- 1966   Valter Lindberg

1945             Nils Flinck

1931             Lasse Lönnfors

1924             Sulo Salonen

1922- 1923   Lasse Lönnfors

1920             Johannes Isaksson

1919             Lennart Karlsson

1915-1917    Harald Melander

1907- 1914   Sigrid Ilmoni

1898- 1906   Werner Karstén

1896- 1898   Henrik Huttunen